Aflæsning 

Aflæsning af din elmåler

Kamstrup er leverandør af de elmålere, som RAH Net A/S bruger, samt det fjernaflæsningssystem, der sender måledata videre til RAH Net A/S.

Ifølge bekendtgørelse fra Energistyrelsen d. 3/12-2013 skal alle elmålere ved udgangen af 2020 være fjernaflæst. RAH Net A/S er allerede i mål med dette.

Med en fjernaflæst elmåler sker aflæsningen automatisk, og sendes videre til DataHub (IT-platform som fungerer som kommunikation mellem Netselskabet og elleverandøren), hvor dit elhandelsselskab henter dit forbrug.

Vi opfordrer selvfølgelig til, at du også selv aflæser måleren, for bedre at kunne følge dit elforbrug, samt kontrollere det opgjorte forbrug.

Målerens muligheder

Din fjernaflæste måler har mange muligheder for at vise dit elforbrug. Du kan blandt andet se dit elforbrug lige nu, eller hvis du har solceller, hvor meget du lagrer på elnettet. Der er også en triptæller, der giver dig muligheden for at holde øje med dit elforbrug f.eks. uge for uge. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er spænding på alle 3 faser, kan du ligeledes tjekke dette på din nye måler.

Hvordan du kan finde ovenstående oplysninger, kan du se i denne quick guide til din fjernaflæste måler.

 

 

RAH Net A/S

MES Net A/S

KONTAKT

Ringkøbing-afdelingen

Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00

Fredag kl. 7.30 – 12.30

Brande-afdelingen

Dørslundvej 44 - 7330 Brande

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30

Fredag kl. 7.30 – 15.00

TO SELSKABER - DOBBELT STABILT

Copyright © RAH Net