Tarifmodel for A- og B-forbruger

 

 

Hvordan fastsættes lastperioderne?

Siden 1. juli 2020 har tarifferne ved RAH Net været tidsdifferentierede. Som en del af den nye tarifmodel udbygges tidsdifferentieringen.

Der er tre lastperioder; lavlast, højlast og spidslast. Lastperioderne er forskellige alt efter, om det er sommer eller vinter samt hverdag eller weekend.

 

Sommer

Hverdage, sommer:

  • 00-06: Lavlast
  • 06-00: Højlast

Weekend, sommer:

  • 00-00: Lavlast

 

Vinter

Hverdage, vinter:

  • 00-06: Lavlast
  • 06-21: Spidslast
  • 21-00: Højlast

Weekend, vinter:

  • 00-06: Lavlast
  • 06-00: Højlast

 

Lastperioderne er fastsat på baggrund af den belastning, der er på elnettet over et døgn. De perioder, hvor efterspørgslen er størst, er spidslastperioder, mens perioder med lav efterspørgsel er lavlastperioder. Perioden mellem disse kaldes højlast.

Se en tabel over årets nuværende og kommende priser på nettariffer for de forskellige lastperioder her.

 

Abonnement

Abonnementet til netselskabet dækker fortsat bl.a. de omkostninger, der er til elmåleren, administration og måling. Som udgangspunkt betales der et abonnement pr. måler, netselskabet ejer.

 

Effektabonnement

Effektabonnementer gælder tilslutninger på følgende niveauer: A-høj, A-lav og B-høj samt B-lav 20 GWh.

Effektabonnementet bliver individuelt bestemt efter den enkelte kundes forbrug. Antallet af effektabonnementer, en kunde skal betale, afhænger af den effekt, som kundens forbrugsinstallation belaster distributionsnettet med.

Forbruget fra 1. august til 31. juli afgør, hvor mange effektabonnementer kunden skal betale det efterfølgende år.

Antallet af effektabonnementer opgøres på følgende måde:

  • Gennemsnittet af de ti højeste forbrugstimer udgør effekten for den kommende periode
  • Med udgangspunkt i den gennemsnitlige effekt udregnes antal ”effektblokke” og dermed antallet af effektabonnementer for det følgende år

Året efter genberegnes antal effektabonnementer efter samme fremgangsmåde.

For nye forbrugsinstallationer udregnes antal effektabonnementer ud fra effekten af antal købte ampere det første år. Herefter vil fastsættelsen af antal effektabonnementer ske på samme måde som forklaret ovenfor.

Udregning af den gennemsnitlige effekt – og dermed antal effektblokke:

Kundegruppe Effektblok
A-høj 1000 kW
A-lav og B-lav 20 GWh 500 kW
B-høj 100 kW

 

Hver kundegruppes samlede effektbetaling svarer til 25% af netomkostningerne (drift, vedligehold, afskrivninger og forrentning) på de spændingsniveauer, som kunderne benytter.

Nettabsomkostninger er ikke en del af betalingen af effektabonnement. De sidste 75% er nettarif, som dermed er tilsvarende lavere.

På nedenstående grafik illustreres det, hvordan betalingen til dit netselskab forandrer sig, når tarifmodel 3,0 introduceres pr. 1. august 2023.

Med introduktionen af effektabonnement bliver tariffen altså alt andet lige lavere end tidligere.

OBS: B-lav skal ikke betale effektabonnement.