Metodegodkendelser

 

Godkendelser af metoder

Som netselskab er RAH Net A/S forpligtet til at søge om metodegodkendelser hos Energitilsynet.

Nedenfor finder du listen over metodegodkendelser for RAH Net A/S.

 

Nettariffer og abonnementer

Metodegodkendelse af tarifmetode efter Tarifmodel 3.0 med afvigelse

Metodegodkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af tariffer Tarifmodel 2.0

Metodegodkendelse af tariferingsmetoder

Metodegodkendelse af abonnementer for egenproducenter i nettoafregningsgruppe 4

Metodegodkendelse af rådighedsbetaling

Metodegodkendelse af rådighedsbetaling (forlængelse)

Metodegodkendelse tariffer til varmeproduktion

Metodegodkendelse af ny køberkategori B lav 20 GWh

Metodegodkendelse producentbetaling

Gebyrer

Metodegodkendelse af standardgebyrer RAH Net

Metodegodkendelse standardgebyr kun forgæves kørsel

Nettilslutningsbestemmelser

Metodegodkendelse Supplerende vilkår i producentbetalingen

Metodegokendelse Fravigelse af gæsteprincippet i tilslutningsbestemmelserne

Metodegodkendelse nettilslutningsaftale for visse produktionsanlæg og energilageranlæg

Metodegodkendelse standardtilslutningsaftaler for producenter samt bestemmelser

Metodegodkendelse af tilslutningsbidrag 2022

Metodegodkendelse af tilslutningsbidrag 2023 og 2024 samt tilslutningsbestemmelser

Metodegodkendelse standardinvesteringsbidrag

Metodegodkendelse af ladestandere

Metodegodkendelse af tilslutningsbestemmelser inkl. konsekvensrettelser

Metodegodkendelse af nettilslutningsaftale med begrænset netadgang

Metodegodkendelse af nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg 17. maj 2021

RAH Net A/S

MES Net A/S

KONTAKT

Ringkøbing-afdelingen

Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00

Fredag kl. 7.30 – 12.30

Brande-afdelingen

Dørslundvej 44 - 7330 Brande

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30

Fredag kl. 7.30 – 15.00

TO SELSKABER - DOBBELT STABILT

Copyright © RAH Net