Historiske priser

 

Historiske nettariffer, abonnementer og gebyrer

 

Her får du et overblik over RAH Nets historiske priser for 2020, som var gældende pr. 1.2.2020

Nettariffer Pris ekskl. moms Pris inkl. moms
øre pr. kWh øre pr. kWh
A-høj 3,45 4,31
A-lav 4,41 5,51
A-lav (bev) 3,67 4,59
A-lav rådighed 3,67 4,59
A-lav (bev) rådighed 3,67 4,59
B-høj 8,83 11,04
B-høj (bev) 8,09 10,11
B-lav 10,52 13,15
B-lav (bev) 9,79 12,24
C 17,77 22,21

 

RAH Nets historiske priser for 2019

Nettarif Pris ekskl. moms Pris inkl. moms
øre pr. kWh øre pr. kWh
A-høj 3,32 4,15
A-lav 4,63 5,79
A-lav (bev) 3,86 4,83
A-lav rådighed 3,86 4,83
A-lav (bev) rådighed 3,86 4,83
B-høj 9,33 11,66
B-lav 10,98 13,73
B-lav (bev) 10,21 12,76
C 18,83 23,54
Forbrugsabonnement Pris ekskl. moms Pris inkl. moms
kr. pr. år kr. pr. år
A-høj 336,00 420,00
A-lav 3.288,00 4.110,00
A-lav (bev) 3.168,00 3.960,00
A-lav (egenproducent, grp. 1) 3.504,00 4.380,00
A-lav (producent grp. 1) 2.964,00 3.705,00
B-høj 3.288,00 4.110,00
B-lav (skabelon) 516,00 645,00
B-lav (time) 996,00 1.245,00
B-lav (bev) 876,00 1.095,00
C (skabelon) 516,00 645,00
C (time) 996,00 1.245,00
C med VE-anlæg, grp. 1, 2, 3 og 4 1.018,00 1.72,50
C med VE-anlæg, grp. 5 og 6 528,00 660,00
Rådighedsabonnement, VE-anlæg grp. 2, 3, 4,5 og 6 65,00 81,25
Produktionsabonnement Pris ekskl. moms Pris inkl. moms
kr. pr. år kr. pr. år
A-lav, kraftværk 3.168,00 3.960,00
B-høj, kraftværk 3.168,00 3.960,00
B-lav, kraftværk 876,00 1.095,00
C, kraftværk 876,00 1.095,00
A-lav, vindmølle 432,00 540,00
B-høj, vind,ølle 432,00 540,00
B-lav, vindmølle 432,00 540,00
C, vindmølle 432,00 540,00

 

 

 

Gebyr Standardgebyr 2019 i kr. ekskl. moms
Direkte fra netselskab til kunde
Betalingsaftale (1) 105,00
For sen betaling fra erhvervskunde (1,3) 310,00
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning (1) 720,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.135,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.400,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 435,00
Nedlæggelse af målerinstallation 760,00
Nedtagning af måler 740,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg 1.910,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.385,00
Rykker til kunde ved for sen betaling (1,2) 100,00
Udbringning af måler 240,00
Til elhandler via DataHub
Aflæsningsbesøg 555,00
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 670,00
Fjernbetjent afbrydelse 105,00
Fjernbetjent genåbning 105,00
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 260,00
Fogedforretning, udkørende (4) Efter regning
Opstart fogedforretning (5) 790,00
Genopsætning af nedtaget måler 790,00
Genåbning 625,00
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.445,00
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.420,00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1.990,00
Målerundersøgelse på stedet 785,00
Nedtagning af måler 700,00
Rykker for manglende selvaflæsning 75,00
Skønnet aflæsning 65,00
Forgæves kørsel 560,00
Direkte til elhandler
For sen betaling fra elhandler (1,3) 310,00
Rykker til elhandler ved for sen betaling (1,2) 100,00

 

 

 

1) Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms.

 

2) Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014.

 

3) Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013, om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

 

4) Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven. Se mere om den praktiske håndtering af dette gebyr nedenfor.

 

5) Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

RAH Net A/S

MES Net A/S

KONTAKT

Ringkøbing afdelingen

Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00

Fredag kl. 7.30 – 12.30

Brande afdelingen

Dørslundvej 44 - 7330 Brande

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30

Fredag kl. 7.30 – 15.00

TO SELSKABER - DOBBELT STABILT

Copyright © RAH Net