Historiske priser

 

Historiske nettariffer, abonnementer og gebyrer

RAH Nets historiske tariffer for 2020, som var gældende pr. 1.10.2020

Tarif Øre pr. kWh inkl. moms
lav høj spids
A-høj        2,09        3,38        4,95
A-lav        2,88       4,69        6,75
A-lav (bev)        1,95 3,78 5,83
A-lav rådighed        1,95 3,78 5,83
A-lav (bev) rådighed 1,95 3,78 5,83
B-høj       5,08      10,75 17,55
B-høj (bev)        4,15 9,84 16,63
B-lav        7,28      13,90      21,56
B-lav (bev)        6,45 13,08 20,74
C      17,55 17,55 52,65

RAH Nets historiske tariffer for 2020, som var gældende pr. 1.7.2020

Tarif Øre pr. kWh inkl. moms
lav høj spids
A-høj        2,91        4,20        5,78
A-lav        3,70        5,51        7,58
A-lav (bev)        2,78        4,60        6,65
A-lav rådighed        2,78        4,60        6,65
A-lav (bev) rådighed        2,78        4,60        6,65
B-høj        5,90      11,58      18,38
B-høj (bev)        4,98      10,66      17,45
B-lav        7,28      13,90      21,56
B-lav (bev)        6,35      12,99      20,64
C      18,38      18,38      53,48

RAH Nets historiske priser pr. 1.2.2020

Nettariffer Pris ekskl. moms Pris inkl. moms
øre pr. kWh øre pr. kWh
A-høj 3,45 4,31
A-lav 4,41 5,51
A-lav (bev) 3,67 4,59
A-lav rådighed 3,67 4,59
A-lav (bev) rådighed 3,67 4,59
B-høj 8,83 11,04
B-høj (bev) 8,09 10,11
B-lav 10,52 13,15
B-lav (bev) 9,79 12,24
C 17,77 22,21

 

Forbrugsabonnementer Pris ekskl. moms Pris inkl. moms
kr. pr. år kr. pr. år
A-høj 336 420
A-lav 1704 2130
A-lav (bev) 1584 1980
A-lav (egenproducent grp.1 ) 1728 2160
B-høj 1704 2130
B-lav (time) 552 690
C (time) 552 690
C med VE-anlæg, grp. 2, 3 og 6 576 720
Rådighedsabonnement, VE-anlæg grp. 6 65 81,25

 

Produktionsabonnementer Pris ekskl. moms Pris inkl. moms
kr. pr. år kr. pr. år
A-lav, kraftværk 1584 1980
B-høj, kraftværk 1584 1980
B-lav, kraftværk 432 540
C, kraftværk 432 540
A-lav, vindmølle 228 285
B-høj, vindmølle 228 285
B-lav, vindmølle 228 285
C, vindmølle 228 285
A-lav (egenproducent, grp.1) 1572 1965

1) Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms.

2) Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014.

 

3) Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013, om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

 

4) Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven. Se mere om den praktiske håndtering af dette gebyr nedenfor.

 

5) Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

 

RAH Nets historiske gebyrer pr. 1. januar 2020

Gebyrer, der opkræves via netselskabet Standardgebyr i kr. ekskl. moms
Betalingsaftale (1) 105,00
For sen betaling fra erhvervskunde (1,3) 310,00
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning (1) 720,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.135,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.400,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 435,00
Nedlæggelse af målerinstallation 760,00
Nedtagning af måler 740,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg 1.910,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.385,00
Rykker til kunde ved for sen betaling (1,2) 100,00
Udbringning af måler 240,00
Gebyrer, der opkræves via elleverandøren
aflæsningsbesøg 555,00
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 670,00
Fjernbetjent afbrydelse (6) 105,00
Fjernbetjent genåbning 105,00
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 260,00
Fogedforretning, udkørende (4) efter regning
Opstart af fogedforretning (5) 790,00
Genopsætning af nedtaget måler 790,00
Genåbning 625,00
Genåbning uden for normal åbningstid 1.445,00
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.420,00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1.990,00
Målerundersøgelse på stedet 785,00
Nedtagning af måler 700,00
Rykker for manglende selvaflæsning 75,00
Skønnet aflæsning 65,00
Forgæves kørsel (6) 560,00
Gebyrer, direkte til elhandler
For sen betaling fra elhandler (1,3) 310,00
Rykker til elhandler ved for sen betaling (1,2) 100,00

RAH Net A/S

MES Net A/S

KONTAKT

Ringkøbing-afdelingen

Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00

Fredag kl. 7.30 – 12.30

Brande-afdelingen

Dørslundvej 44 - 7330 Brande

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30

Fredag kl. 7.30 – 15.00

TO SELSKABER - DOBBELT STABILT

Copyright © RAH Net