Tarifmodel for C-forbruger

 

 

Hvordan fastsættes lastperioderne?

Siden 1. juli 2020 har tarifferne ved RAH Net været tidsdifferentierede. Som en del af den nye tarifmodel udbygges tidsdifferentieringen.

Der er tre lastperioder hele året rundt; lavlast, højlast og spidslast:

  • 00-06: Lavlast
  • 06-17: Højlast
  • 17-21: Spidslast
  • 21-00: Højlast

Priserne på de tre lastperioder er forskellige i sommerperioden (april-september) og i vinterperioden (oktober-marts).

Lastperioderne er fastsat på baggrund af efterspørgsel. De perioder, hvor efterspørgslen er størst, er spidslastperioder, og tilsvarende er perioder med lav efterspørgsel lavlastperioder. Perioden mellem disse er højlastperiode.

Se en tabel over årets nuværende og kommende priser på nettariffer for de forskellige lastperioder her.

 

Abonnement

Abonnementet til dit netselskab dækker fortsat bl.a. de omkostninger, vi har til elmåleren på din bopæl, administration og måling. Som udgangspunkt betales der et abonnement pr. måler, netselskabet ejer. De fleste har kun en måler pr. husstand.

 

Effektabonnement

For dig som privatkunde er effektabonnement ikke relevant, da det kun gælder kunder, der er tilkoblet elnettet på et højere spændingsniveau end 0,4 kV-nettet.