Gebyrer

 

RAH Nets gebyrer

RAH Net følger Dansk Energis standardgebyrer for netselskaber.

Oversigt over gebyrer

Prev Next

Gebyrer, der opkræves via dit netselskab.

GebyrerStandardgebyr i Kr.
Betalingsaftale (1)260,00
For sen betaling fra erhvervskunde (1,3)Fastsat ved lov
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning (1)1.030,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler1.120,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere1.440,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op660,00
Nedlæggelse af målerinstallation770,00
Nedtagning af måler950,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg2.250,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation1.490,00
Rykker til kunde ved for sen betaling (1,2)Fastsat ved lov
Udbringning af måler250,00
Forgæves kørsel (kunde)720,00

Gebyrer, der opkræves via dit elselskab.

GebyrerStandardgebyr i Kr.
Aflæsningsbesøg500,00
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)870,00
Fjernbetjent afbrydelse (6)140,00
Fjernbetjent genåbning140,00
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid330,00
Fogedforretning, udkørende (4)efter regning
Opstart af fogedforretning (5)680,00
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager1.010,00
Genopsætning af nedtaget måler960,00
Genåbning650,00
Genåbning uden for normal åbningstid1.270,00
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler1.490,00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted2.210,00
Målerundersøgelse på stedet1.070,00
Nedtagning af måler960,00
Rykker for manglende selvaflæsning (6)90,00
Skønnet aflæsning120,00
Forgæves kørsel (6)720,00
Kontrolbesøg830,00
Målerudskiftning på kundens foranledning1.250,00

Gebyrer, der opkræves fra netselskab til elleverandør.

GebyrerStandardgebyr i Kr.
For sen betaling fra elhandler (1,3)Fastsat ved lov
Rykker til elhandler ved for sen betaling (1,2)Fastsat ved lov
1) Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms.

2) Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014.

3) Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1

4) Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven. Se mere om den praktiske håndtering af dette gebyr nedenfor.

5) Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

6) Disse gebyrer er fritaget for moms mellem elhandler og kunde, jf. medlemsinfo nr 92/2016. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

RAH Net A/S

MES Net A/S

KONTAKT

Ringkøbing-afdelingen

Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00

Fredag kl. 7.30 – 12.30

Brande-afdelingen

Dørslundvej 44 - 7330 Brande

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30

Fredag kl. 7.30 – 15.00

TO SELSKABER - DOBBELT STABILT

Copyright © RAH Net