Tarifmodel

 

 

Tarifmodel

I den moderne verden, vi lever i, er el kun blevet mere og mere vigtig. En endnu større elektrificering af samfundet er en realitet med flere elbiler, mere vedvarende energi mm. Derfor stiller det endnu større krav til elnettet. Hos RAH Net sikrer vi hele tiden et robust og velvedligeholdt elnet. Hvis vi tilpasser vores fremtidige forbrug, ved at flytte forbrug fra spidslast- til lavlastperioder, kan vi begrænse netselskabernes behov for udbygning af elnettet. Derfor har en ny tarifmodel set dagens lys.

Tarifmodellen, der hedder Tarifmodel 3,0, er allerede trådt i kraft hos flere netselskaber i Danmark, og pr. 1. august 2023 sker det også hos RAH Net A/S.

 

Hvad er en tarifmodel?

Tarifmodellen er en branchevejledning, der forklarer principper for beregning af tariffer, abonnementer og effektabonnement. Det er altså i tarifmodellen, det f.eks. fastsættes, hvilke lastperioder der skal være i løbet af et døgn. Lastperioderne bestemmes på baggrund af flere parametre, bl.a. belastning af elnettet.

Tarifmodellen er udarbejdet af Green Power Denmark (daværende Dansk Energi) i samarbejde med Energinet for at understøtte et samfund, der bevæger sig fra at have et fossilt energiforbrug med kul, olie og naturgas til et samfund med endnu mere grøn energi, der stiller større og nye krav til elnettet.

 

Hvilken forbrugsgruppe er du i?

Som kunde hos et netselskab kan du være tilsluttet i elnettet på forskellige måder. Måden, hvorpå du er tilsluttet, har betydning for, hvilken forbrugsgruppe du er i, og hvad du skal betale i bl.a. nettariffer og abonnement til dit netselskab.

C-forbruger: Typisk en almindelig husstand, der er tilsluttet i et kabelskab i 0,4 kV-nettet.

B-forbruger: Eksempelvis større landbrug og store erhvervsvirksomheder, der er tilsluttet i 10 kV-nettet.

A-forbruger: Store erhvervsvirksomheder – eksempelvis fabrikker, der er tilsluttet i 60 kV-nettet.

 

Se mere om tarifmodellen for dig som C-forbruger her.

Se mere om tarifmodellen for dig som A- og B-forbruger her.