Nyheder

 

RAH Net har indgået aftale med Videbæk Energiforsyning om køb af Videbæk Elnet

En købsaftale mellem RAH Net og Videbæk Energiforsyning er på plads. Det sidste, der mangler for at RAH Net overtager elnettet i Videbæk, er den ekstraordinære generalforsamlings godkendelse i Videbæk Energiforsyning, en ekstraordinær generalforsamling i RAH a.m.ba., der skal gøre netkunderne i Videbæk til andelshavere i RAH, og en formel myndighedsgodkendelse.

Aftalen giver god mening for både RAH og Videbæk Energiforsyning, der deler værdifællesskab. Desuden tilfører handlen frie midler i Videbæk til andre projekter og tilfører RAH Net synergier.

Gennem de seneste år er mængden af administrative opgaver steget markant i Videbæk Elnet, og den ekstra byrde vurderes at stige i de kommende år. Derfor vurderede bestyrelsen i Videbæk Energiforsyning, at det ville være rettidigt omhu at indgå i forhandlinger om et salg til RAH Net.

”Vi er meget trygge ved, at det er RAH, der opkøber vores elnet. Vi har samme værdier, det samme vestjyske ståsted og vi tænker andelsselskab på samme måde. RAH er den helt rigtige køber – både for os og vores andelshavere,” fortæller bestyrelsesformand i Videbæk Energiforsyning, Bent Stræde.

Jacob Møller, direktør i RAH, er glad for at købe et elnet i særdeles god form:

”Videbæk Energiforsyning har drevet deres netselskab til UG. Videbæk Elnet og RAH Net er begge notorisk i den bedste ende af energibranchens benchmarking, og det betyder, at vi overtager et elnet i topform. I forhold til vores andelshavere er købet også fornuftigt, da det giver nogle synergieffekter, som alle får glæde af. Vi bliver flere skuldre til at bære byrden, og det er kun et plus for vores andelshavere”.

Den bedste løsning for andelshaverne i Videbæk

”Et frasalg af Videbæk Elnet frigiver midler og muliggør, at vi kan investere i den grønne omstilling i vores fjernvarmeforretning til gavn for vores andelshavere,” fortæller Jan Michael Grarup, direktør i Videbæk Energiforsyning.

”Med salget får vores andelshavere det bedste fra to verdener. De bliver andelshavere i et veldrevet elnet hos RAH og de fortsætter som andelshavere i et veldrevet fjernvarmeselskab i Videbæk. Det synes vi i bestyrelsen er en optimal løsning for andelshaverne,” siger bestyrelsesformand i Videbæk Energiforsyning, Bent Stræde.

Også bestyrelsesformand i RAH Net, Jørgen Poulsgaard synes, det er den rigtige løsning for begge parter:

”Vi er stolte af, at Videbæk Energiforsyning lader deres elnet overgå til RAH Net og vi byder de nye andelshavere velkommen. Vi holder meget af Videbæk og er allerede til stede i byen med udrulning af fiber gennem RAH Fiber og har planer om at opstille ladestandere i byen. Det er vigtigt, at vi, der bor i Vestjylland, står sammen og vælger partnere, man deler værdifællesskab med. Begge ting gør sig gældende her”.

Begge parter er enige om, at pris og vilkår er et andelshaveranliggende og vil blive oplyst og forklaret på de respektive generalforsamlinger.

”Men det er en aftale, begge parter er særdeles godt tilfredse med og som skaber to vindere,” udtaler Bent Stræde og Jørgen Poulsgaard samstemmende.

Aftalen mellem RAH og Videbæk Energiforsyning er som nævnt betinget af, at salget godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Videbæk Energiforsyning, en myndighedsgodkendelse samt en godkendelse af, at kunderne i det nuværende Videbæk Elnet bliver optaget som andelshavere i RAH a.m.b.a.

På billedet ses Bent Stræde, bestyrelsesformand i Videbæk Energiforsyning (til venstre) og Jørgen Poulsgaard, bestyrelsesformand i RAH.

RAH Net A/S

MES Net A/S

KONTAKT

Ringkøbing-afdelingen

Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00

Fredag kl. 7.30 – 12.30

Brande-afdelingen

Dørslundvej 44 - 7330 Brande

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30

Fredag kl. 7.30 – 15.00

TO SELSKABER - DOBBELT STABILT

Copyright © RAH Net