Tilslutning

 

Nye standardtilslutningsbidrag ved tilslutning af produktionsanlæg i elnettet pr. 1. januar 2023

Pr. 1. januar indfører RAH Net standardtilslutningsbidrag ved tilslutning af produktionsanlæg i distributionsnettet.

Tilslutningsbidraget defineres ud fra RAH Nets geozone. Elnettets geozone kan være produktionsdomineret (RØD), forbrugsdomineret (GRØN) eller hverken eller (GUL).

Afstanden til transmissionsnettet er afgørende for, hvilke omkostninger til distributionsnettet, der er forbundet med produktionsanlægget, og ud fra dette fastsættes standardtilslutningsbidraget.

Standardtilslutningsbidraget er fastsat, så det gennemsnitligt afspejler, hvad et produktionsanlæg af en given størrelse forårsager af omkostninger til tilslutning, herunder forstærkning og udbygning af det kollektive net, for at det kan garanteres, at der kan aftages elektricitet svarende til indfødningsomfanget.

For egenproducenter tilsluttet i lavspændingsnettet, dvs. på C- og B-lav niveau, gælder, at de får et indfødningsomfang svarende til leveringsomfanget på forbrug. Ønskes et større indfødningsomfang end leveringsomfanget, skal der betales produktionstilslutningsbidrag for det ekstra indfødningsomfang.

Anlæg på 50 kW eller mindre er undtaget for tilslutningsbetaling.

Tilslutningsbidrag for forbrug 2023

Nye tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2023

 

Kundekategori Enhed Standardtilslutningsbidrag i kr. ekskl. moms  Standardtilslutningsbidrag i kr. inkl. moms
Erhverv A-høj (fast pris pr.  MVA) kr./MVA                          630.000,00                          787.500,00
Erhverv A-lav (fast pris pr. MVA) kr./MVA                       1.140.000,00                       1.425.000,00
Erhverv B-høj kr./A                               1.170,00                               1.462,50
Erhverv B-lav kr./A                               1.210,00                               1.512,50
Erhverv C kr./A                               1.270,00                               1.587,50
Parcel-/fritidshus pr. tilslutning                            16.400,00                            20.500,00
Rækkehuse (tæt-lav-byggeri) pr. tilslutning                            13.150,00                            16.437,50
Lejlighed Standard lejlighed pr. tilslutning                               8.950,00                            11.187,50
Stor lejlighed pr. tilslutning                            12.380,00                            15.475,00
Ungdoms- ældre- og plejebolig pr. tilslutning                               5.050,00                               6.312,50
Kolonihavehus pr. tilslutning                               9.710,00                            12.137,50
Små 1- og 3-fasede installationer pr. tilslutning                               1.140,00                               1.425,00

Tilslutningsbidrag 2022

Nye tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2022

 

Kundekategori Enhed Standardtilslutningsbidrag i kr. ekskl. moms  Standardtilslutningsbidrag i kr. inkl. moms
Erhverv A-høj (fast pris pr.  MVA) kr./MVA                          600.000,00                          750.000,00
Erhverv A-lav (fast pris pr. MVA) kr./MVA                       1.090.000,00                       1.362.500,00
Erhverv B-høj kr./A                               1.120,00                               1.400,00
Erhverv B-lav kr./A                               1.160,00                               1.450,00
Erhverv C kr./A                               1.210,00                               1.512,50
Parcel-/fritidshus pr. tilslutning                            15.650,00                            19.562,50
Rækkehuse (tæt-lav-byggeri) pr. tilslutning                            12.550,00                            15.687,50
Lejlighed Standard lejlighed pr. tilslutning                               8.550,00                            10.687,50
Stor lejlighed pr. tilslutning                            11.800,00                            14.750,00
Ungdoms- ældre- og plejebolig pr. tilslutning                               4.800,00                               6.000,00
Kolonihavehus pr. tilslutning                               9.300,00                            11.625,00
Små 1- og 3-fasede installationer pr. tilslutning                               1.090,00                               1.362,50

 

Kategori Leveringsomfang Definition
Erhverv A-høj kr. pr. MVA Erhvervskunde tilsluttet A-høj
Erhverv A-lav kr. pr. MVA Erhvervskunde tilsluttet A-lav
Erhverv B-høj kr. pr. A Erhvervskunde tilsluttet B-høj
Erhverv B-lav kr. pr. A Erhvervskunde tilsluttet B-lav
Erhverv C kr. pr. A Erhvervskunde tilsluttet C-niveau
Parcel-/fritidshus 25 A Parcelhus: Fritliggende hus i byzone, som ikke er sammenbygget med andre boliger eller ejendomme. Fritidshus: En ikke-helårsbolig, som ikke er et kolonihavehus. Fritidshus som helårsbolig defineres som et parcelhus.
Rækkehuse i byzone 25 A Bolig i byzoner med en eller to etager sammenbygget med anden/andre boliger.
Lejlighed i byzone Standardlejlighed 16 A Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang til og med 16 A.
Stor lejlighed 25 A Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang større end 16 A.
Ungdoms-, ældre- og plejebolig i byzone 10 A Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m2 i byzoner, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges til et af disse formål. Dokumentationen kunne f.eks. være en godkendt byggesag eller officiel skrivelse fra kommunen, lokalplaner eller andre lignende dokumenter fra boligselskaber eller kommunen, der kan dokumentere, at der reelt er tale om tilslutning af netop en ungdoms-, ældre- eller plejebolig.
Kolonihavehuse i byzone 16 A En bebyggelse på et  havelod beliggende i byzoner og i et område omfattet af lov om kolonihaver.
Små 1- og 3-fasede installationer maks. 1000 W~1,5 A Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm.

 

* Ordningen med reduceret tilslutningsbidrag for ladestandere i offfentligt byrum ophører med udgangen af 2020. For alle ladestandere skal der i 2021 derfor betales enhedstarif for erhverv.

Såfremt anlægsudgift væsentligt overstiger normalbidrag, kan RAH Net kræve, at der betales yderligere et bidrag – dog højst svarende til forskellen mellem normalt tilslutningsbidrag og den faktiske anlægsudgift.

Tilslutningsbidraget skal være betalt til RAH Net, før en byggemåler kan opsættes, eller stikledningen tilsluttes.
Ved udvidelse af bestående installation, skal tilslutningsbidraget være betalt til RAH Net, inden sikringen må udskiftes.

1 Ved opsætning af forsikring kan tilslutningsbidraget fra den eksisterende stikledningssikring modregnes, idet der regnes med at: forsikring = 0,7 x stikledningssikringen.
Eks. 50 A stikledningssikring = 35 A forsikring.

2 Ved oprettelse af nye installationer, hvor forbrugeren stiller specielle krav til elforsyningsanlægget, kan der blive tale om et ekstraordinært tilslutningsbidrag.

Ligeledes kan der opkræves et ekstraordinært tilslutningsbidrag, hvis installationens beliggenhed medfører ekstraordinære høje anlægsudgifter.

RAH Net A/S

MES Net A/S

KONTAKT

Ringkøbing-afdelingen

Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00

Fredag kl. 7.30 – 12.30

Brande-afdelingen

Dørslundvej 44 - 7330 Brande

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30

Fredag kl. 7.30 – 15.00

TO SELSKABER - DOBBELT STABILT

Copyright © RAH Net