Nettariffer og abonnementer

 

 

Gældende nettariffer og abonnementer

Her finder du en oversigt over aktuelle nettariffer og abonnementer gældende pr. 1. maj 2020

Nettariffer Pris ekskl. moms Pris inkl. moms
øre pr. kWh øre pr. kWh
A-høj                     3,22                 4,03
A-lav                     4,18                 5,23
A-lav (bev)                     3,44                 4,30
A-lav rådighed                     3,44                 4,30
A-lav (bev) rådighed                     3,44                 4,30
B-høj                     8,60                10,75
B-høj (bev)                   7,86                9,83
B-lav 10,29                12,86
B-lav (bev) 9,56                11,95
C 17,54 21,93
Forbrugsabonnementer Pris ekskl. moms Pris inkl. moms
kr. pr. år kr. pr. år
A-høj 336,00              420,00
A-lav 1.704,00           2.130,00
A-lav (bev)              1.584,00          1.980,00
A-lav (egenproducent, grp. 1)              1.728,00         2.160,00
B-høj              1.704,00           2.130,00
B-lav (time)                 552,00           690,00
C (time)                 552,00           690,00
C med VE-anlæg, grp. 2, 3 og 6              576,00           720,00
Rådighedsabonnement, VE-anlæg grp. 6                   65,00                81,25
Produktionsabonnement Pris ekskl. moms  Pris inkl. moms
kr. pr. år kr. pr. år
A-lav, kraftværk              1.584,00           1.980,00
B-høj, kraftværk              1.584,00           1.980,00
B-lav, kraftværk                 432,00           540,00
C, kraftværk                 432,00           540,00
A-lav, vindmølle                 228,00              285,00
B-høj, vindmølle                 228,00              285,00
B-lav, vindmølle                 228,00              285,00
C, vindmølle                 228,00              285,00
A-lav (producent grp. 1) 1.572,00 1.965,00

Nye prisdifferentierede nettariffer pr. 1. juli 2020

RAH Net og MES Net overgår til tidsdifferentierede tariffer pr. 1.7.2020. Det betyder, at alle forbrugere i netområdet fremadrettet vil blive tarifferet for deres forbrug time for time inden for 3 lastperioder.

På nedenstående figur, kan man se, hvordan lastperioderne fordeler sig henover et døgn på hverdage og weekender, samt tilslutningsniveau for A-, B- og C-kunder.

            

         

Tarif

Øre pr. kWh inkl. moms

lav høj spids
A-høj        2,91        4,20        5,78
A-lav        3,70        5,51        7,58
A-lav (bev)        2,78        4,60        6,65
A-lav rådighed        2,78        4,60        6,65
A-lav (bev) rådighed        2,78        4,60        6,65
B-høj        5,90      11,58      18,38
B-høj (bev)        4,98      10,66      17,45
B-lav        7,28      13,90      21,56
B-lav (bev)        6,35      12,99      20,64
C      18,38      18,38      53,48

Abonnement

Abonnementet dækker over leje af elmåleren samt vedligeholdelse heraf.

Nettarif

Nettarif  betaler du for brugen af RAH Nets ledningsnet. Det dækker omkostninger til bl.a. drift og vedligehold af ledningsnettet.

Rådighedstarif og rådighedsabonnement

Som egenproducent betaler du for at RAH Net stiller ledningsnettet til rådighed, da du i perioder, hvor du ikke selv producerer, bruger el fra ledningsnettet.

Nettilslutning i det kollektive elnet

En installation kan være koblet på elnettet på forskellige niveauer. F.eks. er en almindelig husstand altid koblet på elnettet på C-niveau, hvorimod meget energitunge virksomheder kan være koblet på elnettet på A-niveau.

A-høj – nettilslutningspunktet er i 30-60 kV nettet

A-lav – nettilslutningspunktet er på 10 kV siden af en 60 kV station

B-høj – nettilslutningspunktet er på 10 kV niveau på 10 kV station

B-lav – nettilslutningspunktet er på 0,4 kV niveau på 10 kV station

C – nettilslutningspunktet er i kabelskab på 0,4 kV nettet

 

RAH Net A/S

MES Net A/S

KONTAKT

Ringkøbing afdelingen

Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00

Fredag kl. 7.30 – 12.30

Brande afdelingen

Dørslundvej 44 - 7330 Brande

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30

Fredag kl. 7.30 – 15.00

TO SELSKABER - DOBBELT STABILT

Copyright © RAH Net