Nettariffer og abonnementer

 

 

Gældende nettariffer og abonnementer

Her finder du en oversigt over nettariffer og abonnementer gældende for 2021.

Ændrede tariffer 1. november 2021

Pr. 1. november ændres tarifferne i RAH Net. Længere nede på siden finder du de ændrede tariffer gældende pr. denne dato. Abonnementer er uændrede i forhold til de gældende pr. 1. februar 2021.

 

Ny tarif

Pr. 1. august træder en ny tarif i kraft.

For at kunne blive kategoriset som kunde på B-lav 20 GWh, skal følgende kriterier være opfyldt:

1. Kundens årlige forbrug skal mindst udgøre 20 GWh

2. Kundens forbrug er samlet på én eller flere tilstødende matrikler, hvorfra der aftages elektricitet til bygninger, der både har en brugsmæssig og geografisk sammenhæng, og som ligger mindre end 1,5 km (tracé-længde) fra en 60 kV-station.

,RAH Net og MES Net er overgået til tidsdifferentierede tariffer pr. 1.7.2020.

Det betyder, at alle forbrugere i netområdet bliver tarifferet for deres forbrug time for time inden for 3 lastperioder.

På nedenstående figur, kan man se, hvordan lastperioderne fordeler sig henover et døgn på hverdage og weekender, samt tilslutningsniveau for A-, B- og C-kunder. Almindelige husholdninger er typisk karakteriseret ved at være tilsluttet på C-niveau.

            

         

Tariffer i øre pr. kWh inkl. moms

Tarif
1. februar 2021 1. april 2021
Tarif lav høj spids lav høj spids
A-høj 2,10 3,53 5,35 1,91 3,34 5,16
A-lav 3,14 5,28 7,75 2,95 5,09 7,56
A-lav (bev) 3,14 5,28 7,75 2,95 5,09 7,56
B-høj 5,33 11,45 18,84 5,14 11,26 18,65
B-høj (bev) 5,33 11,45 18,84 5,14 11,26 18,65
B-lav 20 GWh (ny)
B-lav 6,79 13,91 22,23 6,60 13,73 22,04
B-lav (bev) 6,79 13,91 22,23 6,60 13,73 22,04
C 18,14 18,14 55,31 17,95 17,95 55,13
Tarif
1. august 2021 1. november 2021
lav høj spids lav høj spids
A-høj 1,91 3,34 5,16 1,93 3,35 5,19
A-lav 2,95 5,09 7,56 2,96 5,10 7,59
A-lav (bev) 2,95 5,09 7,56 2,96 5,10 7,59
B-høj 5,14 11,26 18,65 5,24 11,59 19,26
B-høj (bev) 5,14 11,26 18,65 5,24 11,59 19,26
B-lav 20 GWh (ny) 5,05 7,20 9,69 5,05 7,20 9,69
B-lav 6,60 13,73 22,04 6,79 14,20 22,85
B-lav (bev) 6,60 13,73 22,04 6,79 14,20 22,85
C 17,95 17,95 55,13 18,30 18,30 56,35

Tariffer i øre pr. kWh ekskl. moms

Tarif
1. februar 2021 1. april 2021
lav høj spids lav høj spids
A-høj 1,68 2,82 4,28 1,53 2,67 4,13
A-lav 2,51 4,22 6,20 2,36 4,07 6,05
A-lav (bev) 2,51 4,22 6,20 2,36 4,07 6,05
B-høj 4,26 9,16 15,07 4,11 9,01 14,92
B-høj (bev) 4,26 9,16 15,07 4,11 9,01 14,92
B-lav 20 GWh (ny)
B-lav 5,43 11,13 17,78 5,28 10,98 17,63
B-lav (bev) 5,43 11,13 17,78 5,28 10,98 17,63
C 14,51 14,51 44,25 14,36 14,36 44,10
Tarif
1. august 2021 1. november 2021
lav høj spids lav høj spids
A-høj 1,53 2,67 4,13 1,54 2,68 4,15
A-lav 2,36 4,07 6,05 2,37 4,08 6,07
A-lav (bev) 2,36 4,07 6,05 2,37 4,08 6,07
B-høj 4,11 9,01 14,92 4,19 9,27 15,41
B-høj (bev) 4,11 9,01 14,92 4,19 9,27 15,41
B-lav 20 GWh (ny) 4,04 5,76 7,75 4,04 5,76 7,75
B-lav 5,28 10,98 17,63 5,43 11,36 18,28
B-lav (bev) 5,28 10,98 17,63 5,43 11,36 18,28
C 14,36 14,36 44,10 14,64 14,64 45,08

 

Abonnementer for 2021 gældende pr. 1. februar

Forbrugsabonnement 1. februar 2021
kr. pr. år ex. moms kr. pr. år inkl. moms
A-høj 216,00 270,00
A-lav 1476,00 1845,00
A-lav (bev) 1476,00 1845,00
A-lav (egenproducent grp.1 ) 1500,00 1875,00
B-høj 1476,00 1845,00
B-lav (time) 432,00 540,00
C (time) 432,00 540,00
C med VE-anlæg, grp. 2, 3 og 6 444,00 555,00
Rådighedsabonnement, VE-anlæg grp. 6 65,00 81,25
Produktionsabonnement 1. februar 2021
kr. pr. år ex. moms kr. pr. år inkl. moms
A-lav, kraftværk 1476,00 1845,00
B-høj, kraftværk 1476,00 1845,00
B-lav, kraftværk 432,00 540,00
C, kraftværk 432,00 540,00
A-lav, vindmølle 240,00 300,00
B-høj, vindmølle 240,00 300,00
B-lav, vindmølle 240,00 300,00
C, vindmølle 240,00 300,00

Abonnement

Abonnementet dækker over leje af elmåleren samt vedligeholdelse heraf.

Nettarif

Nettarif  betaler du for brugen af RAH Nets ledningsnet. Det dækker omkostninger til bl.a. drift og vedligehold af ledningsnettet.

Rådighedstarif og rådighedsabonnement

Som egenproducent betaler du for at RAH Net stiller ledningsnettet til rådighed, da du i perioder, hvor du ikke selv producerer, bruger el fra ledningsnettet.

Nettilslutning i det kollektive elnet

En installation kan være koblet på elnettet på forskellige niveauer. F.eks. er en almindelig husstand altid koblet på elnettet på C-niveau, hvorimod meget energitunge virksomheder kan være koblet på elnettet på A-niveau.

A-høj – nettilslutningspunktet er i 30-60 kV nettet

A-lav – nettilslutningspunktet er på 10 kV siden af en 60 kV station

B-høj – nettilslutningspunktet er på 10 kV niveau på 10 kV station

B-lav – nettilslutningspunktet er på 0,4 kV niveau på 10 kV station

C – nettilslutningspunktet er i kabelskab på 0,4 kV nettet

 

RAH Net A/S

MES Net A/S

KONTAKT

Ringkøbing afdelingen

Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00

Fredag kl. 7.30 – 12.30

Brande afdelingen

Dørslundvej 44 - 7330 Brande

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30

Fredag kl. 7.30 – 15.00

TO SELSKABER - DOBBELT STABILT

Copyright © RAH Net