Tilslutningsbidrag

 

Tilslutningsbidrag 2022

Nye tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2022

 

Kundekategori Enhed Standardtilslutningsbidrag i kr. ekskl. moms  Standardtilslutningsbidrag i kr. inkl. moms
Erhverv A-høj (fast pris pr.  MVA) kr./MVA                          600.000,00                          750.000,00
Erhverv A-lav (fast pris pr. MVA) kr./MVA                       1.090.000,00                       1.362.500,00
Erhverv B-høj kr./A                               1.120,00                               1.400,00
Erhverv B-lav kr./A                               1.160,00                               1.450,00
Erhverv C kr./A                               1.210,00                               1.512,50
Parcel-/fritidshus pr. tilslutning                            15.650,00                            19.562,50
Rækkehuse (tæt-lav-byggeri) pr. tilslutning                            12.550,00                            15.687,50
Lejlighed Standard lejlighed pr. tilslutning                               8.550,00                            10.687,50
Stor lejlighed pr. tilslutning                            11.800,00                            14.750,00
Ungdoms- ældre- og plejebolig pr. tilslutning                               4.800,00                               6.000,00
Kolonihavehus pr. tilslutning                               9.300,00                            11.625,00
Små 1- og 3-fasede installationer pr. tilslutning                               1.090,00                               1.362,50

 

Kategori Leveringsomfang Definition
Erhverv A-høj kr. pr. MVA Erhvervskunde tilsluttet A-høj
Erhverv A-lav kr. pr. MVA Erhvervskunde tilsluttet A-lav
Erhverv B-høj kr. pr. A Erhvervskunde tilsluttet B-høj
Erhverv B-lav kr. pr. A Erhvervskunde tilsluttet B-lav
Erhverv C kr. pr. A Erhvervskunde tilsluttet C-niveau
Parcel-/fritidshus 25 A Parcelhus: Fritliggende hus i byzone, som ikke er sammenbygget med andre boliger eller ejendomme. Fritidshus: En ikke-helårsbolig, som ikke er et kolonihavehus. Fritidshus som helårsbolig defineres som et parcelhus.
Rækkehuse i byzone 25 A Bolig i byzoner med en eller to etager sammenbygget med anden/andre boliger.
Lejlighed i byzone Standardlejlighed 16 A Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang til og med 16 A.
Stor lejlighed 25 A Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang større end 16 A.
Ungdoms-, ældre- og plejebolig i byzone 10 A Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m2 i byzoner, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges til et af disse formål. Dokumentationen kunne f.eks. være en godkendt byggesag eller officiel skrivelse fra kommunen, lokalplaner eller andre lignende dokumenter fra boligselskaber eller kommunen, der kan dokumentere, at der reelt er tale om tilslutning af netop en ungdoms-, ældre- eller plejebolig.
Kolonihavehuse i byzone 16 A En bebyggelse på et  havelod beliggende i byzoner og i et område omfattet af lov om kolonihaver.
Små 1- og 3-fasede installationer maks. 1000 W~1,5 A Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm.

Såfremt anlægsudgift væsentligt overstiger normalbidrag, kan RAH Net kræve, at der betales yderligere et bidrag – dog højst svarende til forskellen mellem normal tilslutningsbidrag og den faktisktisk anlægsudgift.

Tilslutningsbidraget skal være betalt til RAH Net, før byggemåler kan opsættes, eller stikledningen tilsluttes.

Ved udvidelse af bestående installation, skal tilslutningsbidraget være betalt til RAH Net, inden sikringen må udskiftes.

1 Ved opsætning af forsikring kan tilslutningsbidraget fra den eksisterende stikledningssikring modregnes, idet der regnes med at: forsikring = 0,7 x stikledningssikringen.
Eks. 50 A stikledningssikring = 35 A forsikring.

2 Ved oprettelse af nye installationer, hvor forbrugeren stiller specielle krav til elforsyningsanlægget, kan der blive tale om et ekstraordinært tilslutningsbidrag.

Ligeledes kan der opkræves et ekstraordinært tilslutningsbidrag, hvis installationens beliggenhed medfører ekstraordinære høje anlægsudgifter.

RAH Net A/S

MES Net A/S

KONTAKT

Ringkøbing afdelingen

Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00

Fredag kl. 7.30 – 12.30

Brande afdelingen

Dørslundvej 44 - 7330 Brande

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30

Fredag kl. 7.30 – 15.00

TO SELSKABER - DOBBELT STABILT

Copyright © RAH Net