Tilslutningsbidrag

 

Tilslutningsbidrag 2020

 

Tilslutningsbidrag Pris ekskl. moms Pris inkl. moms
kr. pr. år kr. pr. år
Parcelhus/fritidshus til og med 25 A forsikring 14.800,00 18.500,00
Tæt/lav byggeri til og med 25 A forsikring 11.750,00 14.687,50
Lejligheder til og med 25 A forsikring 9.750,00 12.187,50
Ungdoms-, ældre, plejebolig til og med 25 A forsikring 5.130,00 6.412,50
En-fasede tilslutninger < 1 kW 1.710,00 2.137,50
Enhedstarif > 25 A 1.100,00 1.375,00
Ladestandere pr. A (50kW) på offentlige P-pladser 525,00 656,25

Såfremt anlægsudgift væsentligt overstiger normalbidrag, kan RAH Net kræve, at der betales yderligere et bidrag – dog højst svarende til forskellen mellem normal tilslutningsbidrag og den faktiske anlægsudgift.

Tilslutningsbidraget skal være betalt til RAH Net, før byggemåler kan opsættes, eller stikledningen tilsluttes.
Ved udvidelse af bestående installation, skal tilslutningsbidraget være betalt til RAH Net, inden sikringen må udskiftes.

1 Ved opsætning af forsikring kan tilslutningsbidraget fra den eksisterende stikledningssikring modregnes, idet der regnes med at: forsikring = 0,7 x stikledningssikringen.
Eks. 50 A stikledningssikring = 35 A forsikring.

2 Ved oprettelse af nye installationer, hvor forbrugeren stiller specielle krav til elforsyningsanlægget, kan der blive tale om et ekstraordinært tilslutningsbidrag.

Ligeledes kan der opkræves et ekstraordinært tilslutningsbidrag, hvis installationens beliggenhed medfører ekstraordinære høje anlægsudgifter.

RAH Net A/S

MES Net A/S

KONTAKT

Ringkøbing afdelingen

Ndr. Ringvej 4 - 6950 Ringkøbing

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00

Fredag kl. 7.30 – 12.30

Brande afdelingen

Dørslundvej 44 - 7330 Brande

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 15.30

Fredag kl. 7.30 – 15.00

TO SELSKABER - DOBBELT STABILT

Copyright © RAH Net